אין כפל קופונים ומבצעים. ט.ל.ח

מבצעי תשרי 2023:

מבצע 50% על מערכות אוכל תקף על המוצרים מהקולקציות הבאות:

Er-go! Rose, Er-go! Cobalt, Er-go! Taupe, Er-go! Matte Sand, Er-go! System, Studio Tenmoku, Studio Celadon Blue, Studio Matte Dark Green, Tapas, Stone Granite, Stone Bauhaus, Willow Love Story, A Curious Toile, Flute, Flutter, Sancai, Flea Market, Chateau

*המגשים של קולקציית אר-גו סיסטם לא כלולים במבצע 50%

תוקף המבצע: 30.9.2023 או עד גמר המלאי

מבוא

אתר תקנון מדיניות משלוחים והחזרות (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת "לוברמיקס ישראל" (להלן: "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים, משלוחים והחזרות (להלן: "המוצר").

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותם והסכים להם. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.

 

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

הרכישה באתר היא באמצעות כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישורה על ידי חברת האשראי.

מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.

המידע באתר זה הינו כללי ואינו מהווה המלצה רפואית ו\או המלצה לטיפול ו\או המלצה לרכישה. המידע באתר אינו מיועד להנחות את הציבור לטיפול עצמאי ו\או הנחיה ללקיחה ו\או עצה לשימוש בתוסף תזונה כלשהוא ו\או שינוי ו\או הורדה של תרופה כלשהיא. המידע באתר זה אינו תחליף לייעוץ רפואי ו\או להמלצות הרופא המטפל.

 

מדיניות החזרות

החזרות יבוצעו מול שירות הלקוחות של לוברמיקס ישראל כדלהלן:

באופן עצמאי על ידי הלקוח לחנויות או בהובלה מטעם חברת ההובלות של לוברמיקס על חשבון הלקוח.

 

 

החלפות

הודעה עד 30 יום ממועד קבלת המוצר- הלקוח יהא רשאי להחליף מוצר שהזמין במוצר אחר או לקבל תמורתו זיכוי לרכישה ברשת לוברמיקס ו/או באתר האינטרנט.

ביטול עסקה תבוצע עד 14 יום מיום קבלת המוצר/ איסוף המוצר.

 

  1. משלוח ואספקה

משלוח חינם בהזמנה מעל 399 ש"ח
בהזמנה עד 399 ₪ - עלות המשלוח 19 ₪.

1.1       לוברמיקס ישראל תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע  הרכישה באתר בעת הזמנתו וזאת על פי התנאים המפורטים להלן. לוברמיקס ישראל מתחייבת לספק רק את המוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין הלקוח במעמד ההזמנה.

1.2        התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות אותו אמצעי התשלום שבאמצעותו נרכשו המוצרים באתר.

1.3        מועד אספקת המוצרים הוא עד כ- 7 ימי עסקים.

1.4        החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו\או עיכוב באספקה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו\או מאירועים שאינם בשליטתה.

1.5        החברה תיצור קשר עם הלקוח על מנת לעדכנו כי המשלוח מוכן באמצעות טלפון ו/או מסרון.

1.6       הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

1.7        איסוף עצמי של מוצרים אשר נקנו באתר מהסניף שצוין על ידי הלקוח בעת ההזמנה, יתבצע תוך כ- 3-4 ימי עסקים או לפי המועד המאוחר יותר והכל כפי שצוין בפרטי המוצר.

 

  1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

2.1        ביטול רכישה תתבצע באמצעות פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של לוברמיקס ישראל בטלפון מספר: 08-9331099 או על ידי שליחת מייל לכתובת  info@loveramics.co.il.

2.2        עד 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה- יהא רשאי הלקוח לבטל את העסקה וזאת לפי המאוחר מבין השניים ובהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו.

2.3        ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח ללקוח- יהא בכפוף להשבת המוצר לאחד מסניפי הרשת של לוברמיקס או של חברת האם, קרמה פלוס סוכנויות קפה בע"מ.

לחלופין- לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של לוברמיקס ישראל וזאת על חשבונו של הלקוח ובתנאי שהמוצר שלם ונמצא באריזתו המקורית, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

2.4        יובהר ויודגש כי בכל מקרה של ביטול, עלות המשלוח לא תוחזר ללקוח. ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.

2.5        לוברמיקס ישראל תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ וזאת לפי הנמוך מביניהם ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה והכל בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.

2.6        הלקוח יהא רשאי להחליף את המוצר שהזמין במוצר אחר או לקבל תמורתו זיכוי לרכישה ברשת לוברמיקס ישראל ו/או באתר האינטרנט תוך 30 יום ממועד קבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר לידי לוברמיקס ישראל ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף 2.3 לעיל במסגרת 30 הימים כאמור. הודעה בדבר החלפת המוצר/קבלת זיכוי כאמור והשבת המוצר לידי לוברמיקס ישראל תתבצע בהתאם להוראות 2.2-2.4 דלעיל ובשינויים המתחייבים.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.

 

ללא קבלת הרשאה מפורשת בכתב ומראש מחברת לוברמיקס, אין המשתמש רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים:

שימוש מסחרי באתר ו/או בתכנון ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לרבות מידע, נתונים, סרטונים, מוצרים, מלל, שמע וכיו"ב (להלן: "התוכן") לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט ו/או לכל צורך אחר. אין להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. אין להציג תוכן מהאתר באופן גלוי או סמוי או בכל דרך שהיא, המשנה את עיצובו המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהו. אין לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת.

 

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות הדין, תימנע גישתו לאתר ויישא לבדו באחריות למעשיו הן פלילית, הן אזרחית לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לבן עמי ו/או לכל צד שלישי אחר ויחויב לפצות ולשפות את חברת לוברמיקס ו/או מי מטעמה בכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.